Resources

Břinek

6.gif

Značení matek

matka_bila_16.jpg

Náhodná fotografie

04.JPG

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 37 
prosinec 2017
PÚSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kalendář svátků:

Včera: Vratislav
Dnes: Julie
Zítra: Dana

Absolventská práce (8. díl) - Statistika včelařství + Závěr

3. 3. Statistika včelařství

3. 3. 1 Celkový počet včelařů

     Z přílohy č. 4 a přílohy č. 6 je patrné, že celkový počet včelařů se každým rokem snižuje. Oproti roku 1990 byl zaznamenám pokles včelařů v roce 2008 o 42,85%.

     V roce 1990 bylo celkem na území ČR 79 797 včelařů. Rok od roku se tento stav stále snižoval. Jen v roce 1999 došlo k velmi mírnému nárůstu, a to o 0,43% z předchozího roku. Podle posledních údajů činí stav z roku 2008 pouhých 45 604 včelařů.

     Podle předsedy Českého svazu včelařů, Luďka Sojky, úbytek včelařů souvisí s vyšším věkovým průměrem chovatelů včel (u nás 57,9 roku), s růstem nákladů na včelaření včetně ceny cukru a s celkovou ekonomickou situací ve světě. Nemalý vliv mají i nemoci včel. Změna nastane tehdy, až se mladá generace vrátí k přírodě od počítačů a sociálně patologických jevů. Až svět bude ohrožen kardinálním narušením potravinových řetězců.

     Ideální český včelař by měl mít okolo 45 let věku, zajímající se stále o nové věci, počítačově nezaostalý, s dostatkem volného času a své zkušenosti a vědomosti by měl umět předávat dalším lidem. V současné době se lidé začínají vracet k přírodě a stěhovat se na okraje měst nebo do vesnic. A právě tato místa jsou ideální pro chov včel, protože tam mají větší prostranství i dostatek zdrojů potravy a méně ohrožují své okolí.

 

3. 3. 2 Celkový počet včelstev

     Rovněž z přílohy č. 4 a přílohy č. 7 je zřejmé, že počet včelstev se v období 1990 – 2008 snížil o 42,89%.

     Stav včelstev v roce 1990 činil 807 429 včelstev. Stav stále postupně klesal až do roku 1997. Situační a výhledová zpráva Včely 2009 uvádí jako příčinu nízkou rentabilitu včelaření. V roce 1998 a 1999 došlo k menšímu nárůstu na 564 981 včelstev, který ovšem netrval příliš dlouho a opět upadal až na 477 743 včelstev v roce 2003. Důvodem poklesu byly nevhodné klimatické podmínky pro chov včel. V roce 2004 se díky dotaci na obnovení včelstev podařilo stavy navýšit na 556 853 včelstev. Na přelomu let 2007/2008 došlo k početnému úhynu včelstev díky nemoci varroáza. Jeho důvodem bylo nadmíru teplé počasí. Podle posledních údajů v roce 2008 je celkem v ČR 461 086 včelstev.

     Pro optimální opylení entomofilních rostlin je v ČR potřeba cca 700 tisíc včelstev. Současný stav včelstev je stále pod doporučenou optimální hranicí. Uvedenou situaci ministerstvo ve spolupráci s ČSV řeší a všestranně podporuje rozvoj tohoto odvětví. Kritická hranice, pod níž by počet českých včelstev neměl klesnout, aby nedošlo k výraznějším škodám v přírodě i zemědělství, se odhaduje na 300 000.

     A co by se stalo, kdyby včely vyhynuly? Na existenci včely jsou závislé až čtyři pětiny všech rostlin. Do pár let by mohly zmizet tisíce druhů rostlin a s nimi i další hmyz, pro který jsou zdrojem potravy.

     Bez hmyzu by umírali ptáci, kteří se jím živí, a hromadné vymírání ptáků by mohlo ohrozit další druhy, včetně člověka. Příroda by se během pár let radikálně přeměnila. Stejně jako zemědělství. Náhlé vyhynutí včel by roztočilo ekologickou katastrofu, kterou si nikdo nedokáže přestavit. Také Evropská ekonomika by se dostala do horší krize, než je v nynější době.

     Někteří přírodovědci doufají, že úhyn včelstev nemusí znamenat až tak velký problém, záleží však na rychlosti poklesu. Roli opylovatelů by podle nich byly schopné do značné míry nahradit volně žijící samotářské včely, čmeláci, případně další hmyzí skupiny, které mají opylování v popisu práce. Samozřejmě, že čím by byl pokles počtu včel pozvolnější, tím lépe by se s danou situací dokázala příroda vypořádat (KYŠA 2009, dostupné na http://hn.ihned.cz/c1-38840240-tajemny-zabijak-vcel).

 

3. 3. 3 Dovoz a vývoz medu

     V roce 1997 činil vývoz přírodního medu v České republice 277 tun, v roce 2008 již 2 595 tun. Oproti tomu dovoz přírodního medu do České republiky v roce 1997 činil 750 tun a v roce 2008 dosahoval 2 060 tun.

     S narůstajícím dovozem, zvláště velmi levných medů, u kterých kvalita odpovídá dovozní ceně, může dojít k ohrožení tuzemského chovu včel zavlečením různých nebezpečných nákaz.

     Med byl v roce 2009 do ČR dovážen za průměrnou cenu 55,46 Kč/kg a vyvážen za 40,92 Kč/kg. Největším odběratelem českého medu je sousední Polsko s 1 067 tun, dále Německo 546 tun. Naopak největšími dodavateli medu do ČR je Argentina s 591 tunami, Španělsko s 209 tunami (Situační a výhledová zpráva Včely 2009). Z výše nastíněných čísel lze konstatovat, že ČR vyváží med jako levnou surovinu.

 

4 Závěr

     V první kapitole absolventské práce jsem naznačila, proč je chov včely medonosné důležitý, objasnila její život ve společenství a nejčastěji se vyskytující nemoci. Také jsem se zabývala včelími produkty, které včelař prostřednictvím včel může získat  a chovem včel v minulosti.

     Druhá kapitola se již zabývá včelařením v praxi. Nastínila jsem začínajícím včelařům jak se včelařením začít, také jsem se zmínila o ekonomické stránce tohoto odvětví, dovozu a vývozu medu a statistice včelařů a včelstev, která v posledních letech velmi poklesla.

     Mohu říci, že role včely medonosné a její opylovací schopnost je v přírodě nezastupitelná. Ekonomická situace včelaření je podporována poskytovanými dotacemi a prodejem včelích produktů. Nutno však rozlišovat včelaře, který má chov včel jako koníčka a profesionální včelaře, který provozuje chov včel jako svou živnost. V souvislosti s bohatě a dle mého názoru nekontrolovaně rozvíjející se sítí hypermarketů různých firem na území ČR je možno konstatovat, že dovozy medu mírně převyšují naše vývozy tohoto produktu, avšak nelze si nepovšimnout, že český med je vyvážen „jako surovina“, kdežto dovoz jako tzv. hotový výrobek, a to mnohdy nemluvě o kvalitách dováženého medu.

     Sledováním vývoje počtu včelařů a jejich průměrný věk mohu konstatovat, že jejich počty dramaticky ubývají a věk včelařů naopak stoupá. Průměrný věk českého včelaře se pohybuje kolem 58 let, a mladí lidé o tuto profesi nejeví vážnější zájem. Tento stav je více než alarmující.

     Každý člověk může včelařství pomoci např. nákupem včelích produktů od včelaře nebo rovněž tím, že své děti nechá zapsat do včelařského kroužku či školy[1] a ony samy se v budoucnu rozhodnout, zda své znalosti budou nadále rozvíjet. Jedním z hlavních problémů tohoto odvětví je malý zájem mladé generace. Zejména by si měl člověk uvědomit, že není na této modré planetě sám a tomu by mělo odpovídat i jeho chování spočívající v její ochraně a zachování generacím příštím.

 

5 Seznam použité literatury

 

Knižní tituly

BARTÁK, J; BECHYNĚ, M; BEK, M, aj. Encyklopedický slovník. Praha : Odeon, 1993. ISBN 80-2070438-8.

 

BROŽEK, J. Včelí produkty. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1986. ISBN 07-104-86.

 

DRAŠAR, J. Včelařství. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1978. ISBN 07-079-78.

 

GEISLER; LISÝ; ROŠICKÝ, aj. Malá včelařská encyklopedie. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1954.

 

Praktická příručka : Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2009 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Praha : Ministerstvo zemědělství, 2009. ISBN 978-80-7084-782-4.

 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Praha : Ministerstvo zemědělství, 2009. ISBN 978-80-7084-841-8.

 

PŘIDAL, A. Včelí produkty – cvičení. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. ISBN 80-7157-711-1.

 

Situační a výhledová zpráva Včely. Praha : Ministerstvo zemědělství, 2009. ISBN  978-80-7084-805-0.

 

ŠKROBAL, D. Včelařův rok. 3. uprav. vyd. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1970. ISBN 07-020-70.

 

VESELÝ, V. Včelařství. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1985. ISBN 07-056-85.

 

VESELÝ, V.; KAMLER, F.; TITĚRA, D. Základy včelaření. 2. vyd. Praha : Institut výchovy a vzdělání MZe ČR, 1999. ISBN 80-7105-189-6.

 

WEISS, K. Víkendový včelař : škola včelaření s nástavkovými úly. Mnichov : VÍKEND, 2005. ISBN 80-7222-368-2.

 

 

 

 

 

Elektronické dokumenty

 

Chov včel v systému trvale udržitelného zemědělství [online]. Moravský kras : Místní akční skupina Moravský kras, 2008-2009 – [cit. 2009-12-20]. Dostupné na WWW: <http://www.mas-moravsky-kras.cz/nase-projekty/vzdelavaci-projekty/vzdelavani-podnikatelu/studijni-materialy >.

 

KYŠA, L. Tajemný zabiják včel. Hospodářské noviny [online]. 2009 [cit. 2010-03-31]. Dostupné na WWW: <http://hn.ihned.cz/c1-38840240-tajemny zabijak-vcel>.

 

Produkty : O včelím medu [online]. Nedašov : Karel Kolínek [cit. 2009-12-09]. Dostupné na WWW: <http://www.vceli-produkty.eu/o-nasich-produktech/o-vcelim-medu>.

 

Produktu : Včelami ozářená voda [online]. Miroslav Jakuš, jeho rodina a jeho přátelé 2005 [cit. 2009-12-11]. Dostupné na WWW: <http://vcely.euweb.cz/Central_O_produktech.htm#Včelami_ozářená_voda>.

 

Poradenství : Dotace [online]. Písek : Quality centrum, spol. s r.o. 1996-2010 [cit. 2009-12-21]. Dostupné na WWW: <http://certifikace-iso.cz/poradenstvi-dotace>.

 

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p s. v Nasavrkách [online]. Nasavrky. Posl. úpravy 17. 3. 2010 [cit. 2010-04-04]. Dostupné na WWW: <http://www.souvnasavrky.cz>. Dostupné též na Internetu: < Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript >.

 

Včelařské potřeby : Český svaz včelařů [online]. Veselá u Semil : Včelařské potřeby on-line obchod. [cit. 2010-03-15]. Dostupné na WWW: <http://vcelarske-potreby.on-line-obchod.cz/cesky-svaz-vcelaru.html.>.

 

Včelí produkty : Včelí maso [online]. Včelky.cz. Posl. úpravy 20. 11. 2009 [cit. 2009-12-11]. Dostupné na WWW: <http://www.vcelky.cz/vceli-maso.htm>.

 

Veřejná správa : Úřední deska : Dotace : Dotační program poskytnutí příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2010 [online]. Ostrava : Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, 2010. Posl. úpravy 17. 2. 2010 [cit. 2010-03-20]. Dostupné na WWW: <http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_15701.html>.

 

Vývojová období v českém včelařství [online]. Vytvořeno 17.02.2006 [cit. 2010-01-13]. Dostupné na WWW:  <matela.wz.cz/download/vyvoj_v_ceskem_vcelarstvi.doc>.[1] V České republice v Nasavrkách je založeno Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s., které poskytuje vzdělávací kurzy jak pro děti, tak i dospělé. Dostupné na WWW: <www.souvnasavrky.cz>.